Onze visie op leren

iStock_000012418034Small

 

Het oude leren

Bijna elke organisatie is zich bewust van het belang van kennisontwikkeling. Toch ligt de focus van organisaties nog steeds vaak op traditionele leermethodes. Formele leervormen als cursussen of e-learning zijn vaak eendimensionaal en kunnen de snelheid waarmee kennis verandert moeilijk bijbenen.

 

 

iStock_000034912622Small-768x509

 

Het nieuwe leren

De huidige tijd vraagt om multimediale, sociale leermethodes, waarmee medewerkers niet alleen top-down kennis vergaren, maar ook bottom-up kunnen bijdragen aan een doorlopende kennisstroom binnen een organisatie. Zo is het vergaren van kennis niet langer beperkt tot enkele vaste momenten per jaar, maar een continu proces dat vast onderdeel uitmaakt van het werken.

 

 

 

70-20-10

Wij gaan uit van het 70-20-10 principe. Medewerkers leren voor 70% tijdens het werk zelf (ervarend). 20% van de kennis is afkomstig van samenwerking met anderen en voor 10% komt kennis voort uit pure kennisoverdracht. Deze drie facetten moet stuk voor stuk worden ondersteund voor een optimaal leerlandschap.

 

 

 

De kracht van herhaling

Kennis opdoen is eenvoudig, kennis behouden een stuk lastiger. TVOsolutions gelooft in de kracht van herhaling, gebaseerd op de vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus. Wanneer kennis wordt opgedaan, is het kennisniveau op het hoogste punt. Hoe verder dit moment van kennisopname weg is, hoe meer van die kennis verdwijnt. Dit betekent dat het kennisniveau op het moment van leren hoog is, maar op het moment van uitvoeren alweer is afgenomen. Door opgedane kennis met regelmaat te herhalen, neemt de vergeetcurve minder snel af en blijft het kennisniveau beter op peil.

 

 

app2Time- en place shifting

Dankzij de huidige digitale mogelijkheden, zijn vooraf vastgestelde momenten van kennisopname niet langer noodzakelijk. Mensen kunnen leren waar en wanneer ze willen. Als op een specifiek moment tijdens het werk kennis nodig is, is deze beschikbaar binnen enkele klikken. Een learning app als de Next Level App geeft gebruikers de mogelijkheid om kennis te oefenen op een moment dat het hun het beste uitkomt. Dat kan in de lunchpauze, in de trein of thuis op de bank.